Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Gyroporus castaneus
Pixacà

Típic bolet amb capell i peu tot ell de color castany clar a marró groguenc. El capell pot fer fins a 10 cm de diàmetre que a vegades es presenta pressionat per capells veïns. El peu, fràgil, és lleugerament obès i més fi als extrems. Presenta tubs deprimits voltant el peu, lliures i separables; amb porus blancs que després tornen grocs. Les espores són grogoses en massa, el·líptiques, allargades, de 9-10 x 4-6 micres.

Notes

Comestible fins ara però darrerament s'ha desaconsellat la seva ingestió.