Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Gloeophyllum abietinum

Té forma semicircular, de 5 a quasi 30 cm. S’uneixen diversos exemplars bé a la mateixa alçada o formant varis pisos superposats. La part superior pot tenir solcs semicirculars amb pèls curts i molt atapeïts de jove, quasi llisa de vell, de color marró excepte al marge que és més clar i amb frequència de color groguenc cremós més o manco clar. L’himeni està format per làmines moltes vegades anastomosades les unes amb les altres o també bifurcades, gruixudes i més aviat separades, a vegades ondulades, de color cremós groguenc de joves i marrons de velles i presentant lamel·les en el marge del bolet. Les espores són blanques en massa, llises, quasi cilíndriques, de 9-11,5 x 2,8-3,8 micres.

Bolets Similars

Es pot confondre amb Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) Karst. del qual es diferencia per la presència de lamel·les al marge, per les làmines més gruixudes i per característiques microscòpiques.