Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Geoglossum umbratile

Bolet de color negre lluent de fins a 2 cm d’altura, en forma d’espàtula formada per un peu i un cap (part fèrtil) en forma de llengua, quasi cilíndrica a vegades. El peu és cilíndric o un poc retorçat i pot mesurar fins a 4 cm. Les espores són allargades amb 7-8 compartiments transversals, de 65-80 x 5-6 micres.

Notes

És de creixement gregari, en grups més o manco nombrosos d'individus prop uns dels altres.