Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Ganoderma applanatum

Bolet en forma de cònsola, dur, pla o ondulat, sobretot al marge. Pot mesurar fins a 50 cm de diàmetre i 10 cm de gruixa. La part superior presenta zones concèntriques i és de color marró. El marge, en canvi, és blanc en estat fresc. Té tubs estratificats en capes anulars i porus petits i blancs al principi, tornant marró rogencs. Les espores són marró fosc en massa, el·líptiques, llises, hialines, amb doble paret, de 7-8 x 5-6 micres.

Bolets Similars

Es semblant a Ganoderma adspersum (Schulz.) Donk, que es diferencia de l'anterior per presentar espores més grosses i perquè la carn no té estries.

Notes

Bolet que pot viure molts d'anys i es pot comportar com a sapròfit o com a paràsit.