Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Galerina marginata

Bolet amb un capell de coloració bru ambre a bru vermellós, que passa a groguenc quan s’asseca, de 1 a 4 cm de diàmetre. Davall aquest es troben les làmines de color groc-brunenc, denses, de sinuades a rectament adnades. El peu és de color semblant al capell amb un anell membranós poc desenvolupat. Les espores són de color bru, amigdaliformes, finament verrucoses, de 7-10 x 4,5-6,5 micres.

Bolets Similars

Es confón amb Kuehneromyces mutabilis, el qual no fa olor a farina i creix normalment sobre fusta de planifolis.

Notes

És tòxic, pot provocar enverinements mortals.