Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Fomitopsis pinicola

Bolet en forma de pota d’animal de consistència llenyosa, de 40 cm de llargària per 20 d’amplària, molt enganxat a la soca de l’arbre on creix. Format per vàries capes concèntriques; l’exterior blanquinosa o cremosa, la d’enmig color groc taronjós i la més interna negrosa. La superfície inferior està coberta de porus molt fins de color crema clars al principi, obscurint-se després. Les espores són cilíndriques, llises, de 25-50 x 17-40 micres.

Notes

Produeix podridura marró de la fusta.