Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Entoloma incanum

Petit bolet amb un capell d’1,5 a 3,5 cm de diàmetre, convex i ràpidament umbilicat en el centre. Té variabilitat de colors, del marró groguenc al verdós. Fibril·les aplicades en forma radial de color més fosc. Les làmines separades, són blanquinoses tornant rosades per les espores. Aquestes són anguloses, d’11-14 x 7,5-9 micres. El peu és llarg, prim, cilíndric i de color verdós.

Notes

Poc freqüent i molt vistosa.