Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Cystoderma amianthinum

Petit bolet amb un capell de 2 a 5 cm de diàmetre, hemisfèric o pla convex, de color groc cremós a ocraci, més fosc al centre i cobert de grans farinosos. Del disc central al marge presenta una mena de plecs arrugats. Les làmines de davall són blanques, desiguals, d’adherents a escotades, amb nombroses lamel·les. El peu és cilíndric engruixut a la base i a partir d’un cm per davall del capell presenta esquames o granulositats repartides que li donen un aspecte característic. A més presenta un anell farinós, poc aparent, de color semblant al capell. Les espores són blanquinoses en massa, de forma el·líptica, de 5,5-6 x 3-4 micres.

Notes

Es rar.