Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Coprinus comatus
Bolet de fems, Bolet de tinta

Capell en forma d’ou allargat de fins a 12 cm d’altura que es va obrint poc a poc acabant en forma de campana. Està cobert d’esquames blanques separades i formant metxes. La part apical és de color marró o groguenc. Les làmines són lliures, molt atapeïdes i fines, primer blanques, després rosades per acabar negres, deliqüescents. El peu de 10-30 x 1-2 cm, de color blanc, glabre, un poc eixamplat a la base i gairebé llis, posseeix un anell a la zona mitja de color blanc, membranós i caduc. Les espores són negres en massa, el·líptiques, de 10-15 x 6-8 micres.

Notes

Només s'han de consumir els exemplars molt joves, i encara s'ha de tenir precaució de rebutjar el peu, que és un poc fibrós. L'hem menjat amb beixamel i també escaldant-los i després fent-los arrebossats i fregits com a croquetes.