Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Clathrus ruber
Cranc, Gita de bruixa, Randes, Tremelitges de terra

Aquest bolet es reconeix fàcilment per la seva forma i per l’olor pudent com de carn podrida que atreu les mosques. Inicialment es desenvolupa sota terra en forma d’ou rodó i blanc, amb uns rizoides o cordons miceloides blancs i gruixuts. Posteriorment va sortint i creix en forma de randa de color vermell intens i les parets internes verdes que inclouen les espores. Aquestes són de color blanc terrós en massa, el·líptiques, de 5 x 6 micres. Pot arribar a mesurar 10 cm d’altura.

Notes

Espècie molt freqüent a totes les Balears.