Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Ciboria batschiana

Bolet amb el capell en forma de copa marró més o manco rosat depenent de l’humitat. Aquest és plà, pot tenir 1,5 cm de diàmetre i presenta un peu cilíndric a la part inferior, de fins a 2 cm de llarg i de color quasi negre. Les espores són el·líptiques amb els extrems més prims, de 6-11 x 4-6 micres.

Notes

Es poden observar inclús dos o tres exemplars per aglà.