Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Bjerkandera adusta

Bolet de forma molt variable, generalment imbricat, projectat, resupinat, que pot tenir 20 cm o més i que, normalment, apareix en grups escalonats. La part superior del carpòfor és tomentosa, zonada, inicialment blanquinosa i, amb el temps, més grisa i un poc lleonada. El marge primer és blanc i estèril, després negrós. Els tubs de davall el carpòfor són molt curts, grisos i amb el temps tornen de color fosc i té uns porus, de 4-6 per mm, grisos, rodons o un poc angulosos. Les espores són de color groc palla en massa, oblongo-el·lipsoïdals, llises, de 4-6 x 2,5-3 micres.

Bolets Similars

Es pot confondre amb Bjerkandera fumosa Karst., espècie rara, caracteritzada per presentar la part superior no zonada i porus més grans color terrós clar de la mateixa manera que els tubs.