Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Amanita spissa

Aquest bolet porta un capell de fins a 15 cm de diàmetre, hemisfèric i posteriorment pla amb el marge llis. És de color castany clar ocraci amb tons grisencs o marronencs amb la part superior untuosa al tacte i coberta de berrugues més o menys adherides. Davall aquest es troben les làmines que són un poc decurrents i blanques. El peu és robust, blanc i més prim a la part superior. Porta un anell persistent, molt ample, estriat a la part superior i pot estar clivellat o dentat. Presenta volva generalment disgregada en forma d’esquames. Les espores són blanques en massa, el·lipsoïdals, de 8-10 x 6-7 micres.

Bolets Similars

Es pot confondre amb l'Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Secr., si té el capell rentat per la pluja.

Notes

Poc freqüent. És cohent.