Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Amanita pantherina
Pixacà

Bolet amb un capell primer cònic i després aplanat amb els marges estriats i de 5-10 cm de diàmetre, de color marró clar o marró grisós. Aquest està cobert al principi per petites esquames blanques concèntriques que són els restes del vel general, que es separen fàcilment per les gotes de pluja o amb els dits. Davall el capell té làmines blanques, fines i apretades, lliures del peu. El peu és cilíndric o lleugerament engruixut a la base, de 6-12 x 0,5-1,5 cm, llis, blanc i provist d’un anell membranós, prim i generalment molt regular, blanc i quasi gens o gens estriat per la cara superior. Les espores són blanques en massa, el·líptiques, de 10 x 8 micres.

Bolets Similars

Quan plou el capell queda rentat, perd un poc el seu color i es pot confondre amb Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Quél.

Notes

És una espècie molt tòxica, encara que no necessàriament mortal.