Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Agaricus campestriscampestris
Bolet, Pexigà, Xampinyó

Xampinyó blanc, blanc brut, rosat o terrós, amb un capell al principi esfèric, que després s’estén tornant convex i finalment pla de 4 a 12 cm de diàmetre. La superfície és llisa al principi, però pot presentar algunes esquames amb el temps. Les làmines estan lliures, atapeïdes, rosades al principi per passar a color xocolata, pel color de les espores. El peu és curt, cilíndric i gruixat de 3 a 5 x 1 a 2 cm, de color blanc i un poc grogós a la base i provist d’un anell membranós blanc que es perd fàcilment. Les espores són de color terrós porpra, ovoïdals, de 7-8 x 4-5,5 micres.

Notes

Freqüent a les Balears.