Skip to main contentBolets de Mallorca

Tornar
Agaricus bernardii
Xampinyó

Xampinyó blanc amb capell de quasi 15 cm de diàmetre que passa de convex a quasi pla amb el centre un poc deprimit i el marge gruixut i massís. Cutícula inicialment llisa i després coberta d’esquames. Davall el capell es troben nombroses làmines lliures, estretes, de color rosa salmó a gris carn. El peu de color blanc és irregular, cilíndric, gruixut, ple i rabassut. Aquest acaba típicament en punta i és llis per damunt l’anell, que és ínfer, i per davall pot presentar esquames de color terrós. Les espores són de color marró fosc en massa, de 5,5-8 x 4,5-6 micres.

Bolets Similars

Molt semblant a A. Spissicaulis Möller, el qual és difícil diferenciar, sobretot pels caràcters macroscòpics.

Notes

Es poc freqüent. Es pot menjar quan és jove, d'adult fa olor de peix.